Zasady i warunki

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Strona internetowa jest naszą własnością, i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki na Stronie (zwane dalej “Zawartością”) oraz znaki towarowe, znaki usług i logo zawarte w nim (dalej “Znaki towarowe”) są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są licencjonowane przez nas i są chronione prawem autorskim o znakach towarowych, a także różnymi innymi prawami własności intelektualnej i zapobieganiu nieuczciwej konkurencji Stanów Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi. Spis treści i Znaki dostępne są na Stronie “tak JAK JEST” tylko dla twojej informacji i użytku osobistego. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Serwisu i żadne Treści lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, zagregowane, ponownie publikowane, pobierane, publicznie pokazane, kodowane, przetłumaczone, przekazywane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane, lub w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że masz prawo korzystać z serwisu, użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny, a także na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Zawartości, do której zgodnie z oczekiwaniami mają dostęp tylko i wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

Korzystając z serwisu, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) posiadają zdolność prawną i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania; (2) nie jest osobą niepełnoletnią według jurysdykcji kraju, w którym mieszkasz; (3) nie będzie otrzymywać dostęp do Serwisu za pomocą środków zautomatyzowanych, czy to przez bota, skrypt lub w inny sposób; (4) nie będzie korzystać z serwisu w jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celach; i (5) korzystanie z Serwisu nie naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub regulacje w kraju.

Jeśli podasz jakieś informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika i do odstąpienia od jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Serwisu (lub jego części).

PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej pokazać kolory, cechy, dane techniczne i części produktów, dostępnych w naszym sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że kolory, cechy, dane techniczne i części produktów będą dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od innych błędów, i twój elektroniczny wyświetlacz może nie dokładnie odzwierciedlać rzeczywiste kolory i szczegóły produktów. Wszystkie produkty są uzależnione od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty są na magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wszelkich produktów w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Ceny na wszystkie towary mogą być zmienione.

ZAKUP I PŁATNOŚĆ

Akceptujemy następujące formy płatności:

– Visa – Mastercard

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, pełne i dokładne informacje na temat zakupów i konta dla wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej. Użytkownik wyraża również zgodę na bieżąco aktualizować swoje konto i informacje o płatności, w tym adres e-mail, sposób płatności i datę ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zakończyć swoje transakcje i się z tobą skontaktować w razie potrzeby. Podatek zostanie dodany do ceny zakupów zgodnie z naszymi wymaganiami. Możemy zmienić ceny w każdej chwili. Wszystkie płatności są dokonywane w euro.

Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty zgodnie z obowiązującym w tym momencie cenami za swoje zakupy i wszelkie stosowne opłaty za wysyłkę, a użytkownik wyraża zgodę na pobieranie od wybranego dostawcy płatności  przy składaniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w ustalaniu cen, nawet jeśli mamy już zamówione lub otrzymaliśmy zapłatę.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy w każdym zamówieniu, opublikowanym na Stronie internetowej. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupów na osobę, rodzinę lub na jedną transakcję. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone z jednego konta klienta, z użyciem jednego i tego samego sposobu płatności i/lub zamówienia, które także używają ten sam adres do faktury lub dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub anulowania zamówienia, które, według naszego wyłącznego zdania, mogą być umieszczone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

ZASADY ZWROTU

Wszystkie transakcje są ostateczne, a zwrot pieniędzy nie jest możliwy.

DZIAŁALNOŚĆ ZABRONIONA

Nie można uzyskać dostępu lub korzystania z serwisu dla jakichkolwiek celów, z wyjątkiem założonych przez właścicieli strony www. Strona nie może być stosowana w połączeniu z wszystkimi komercyjnymi dodatkami i aplikacjami, z wyjątkiem tych, które są specjalnie zatwierdzone przez nas lub związane z nami.

Jako użytkownik Serwisu, zgadzasz się na nie:

1. Systematycznie usuwać dane lub inne treści z Serwisu do tworzenia i kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.2. wykonanie wszelkich nieautoryzowanych korzystać ze Strony internetowej, w tym zbieranie nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania treści niezamówionych wiadomości e-mail lub tworzenie kont użytkowników zautomatyzowanych środków lub pod fałszywym pretekstem.3. Użycie agenta ds. zakupów 4. Korzystanie z Witryny w celu reklamy lub oferty sprzedaży towarów i usług.5. Obejście, wyłączenie, lub w inny sposób zakłócenie funkcji związanych z bezpieczeństwem Serwisu, w tym funkcji, które zapobiegają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub zapewniają przestrzeganie ograniczeń na korzystanie z Serwisu i/lub Treści znajdujących się na nim.6. Do udziału w nieautoryzowanym połączeniu się z Witryną.7. Kłamać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie przy każdej próbie dowiedzieć się poufne informacje o koncie, takie jak hasła użytkowników.8. Bezprawnie korzystać z naszych usług pomocy technicznej lub do reprezentowania fałszywych wiadomości o nadużyciach lub wykroczeń.9. Wzięcie udziału w dowolnym zautomatyzowanym korzystania z systemu, na przykład za pomocą skryptów do wysyłaniu komentarzu lub wiadomości za pomocą dowolnych robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych. 11.Podejmować próby podszycia się pod innego użytkownika lub osobę lub użyć nazwy użytkownika na innego użytkownika. 12.Sprzedawać lub w inny sposób przekazywać swój profil. 13.Wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych ze Strony, do nadużycia lub wyrządzenia szkody innej osobie. 14.Korzystać z serwisu w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami. 15. Dekodować, dekompilować, dezasemblować oprogramowanie, zawierające lub w jakikolwiek sposób stanowiące część Serwisu.16. Próbować obejść wszelkie działania Strony, mające na celu zapobieganie lub ograniczanie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Serwisu.17. Gonić, denerwować, krzyczeć, grozić każdemu z naszych pracowników lub agentów uczestniczących w świadczeniu jakiejkolwiek części Serwisu.18. Usuwać informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.19. Kopiować lub dostosować oprogramowanie Serwisu, w tym, ale nie ograniczając się do, Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod. 20. Pobierać lub przesyłać (lub próbować pobierać lub wysyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadużywanie wielkich liter i spam (ciągłe umieszczanie powtarzającego się tekstu), które utrudniają ciągłe używania i korzystania z Serwisu. 22.Za wyjątkiem przypadków, kiedy to może być wynikiem standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, tworzenia i rozpowszechniania zautomatyzowanego systemu, w tym, między innymi, każdego pająka, robota, cheat narzędzia, ściągaczki lub offline czytnika, który uzyskuje dostęp do Witryny, a także korzystać lub uruchomić każdy nieautoryzowany skrypt lub inne oprogramowanie.. 24. Korzystać z serwisu w sposób niezgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem.

WŁASNE SKŁADKI

Strona może zaprosić cię na czacie, przyczyniać się lub uczestniczyć w blogach, forach wiadomości, forach i innych funkcji, a także może zapewnić państwu możliwość tworzyć, wysyłać, publikować, wyświetlać, udostępniać, odtwarzać, publikować, rozpowszechniać lub przesyłać treści i materiały do nas lub na Stronie internetowej, w tym, ale nie ograniczając się do, tekstu, dzieła, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych treści. Składki mogą być widoczne dla innych użytkowników Serwisu i Marketplace, a także za pośrednictwem innych stron internetowych. W ten sposób jakiekolwiek Materiały, które przekazujesz, mogą być traktowane jako poufne. Gdy tworzysz lub udzielasz dostępu do jakichkolwiek Depozytów, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

1. Tworzenie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne wyświetlanie, a także dostęp, pobieranie lub kopiowanie Materiałów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym, ale nie ograniczając się do praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub moralnych praw osób trzecich.

2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, umowy, publikacje oraz zezwolenia na korzystanie nam i innym użytkownikom Serwisu ze swoich Materiałów  w jakikolwiek sposób, przewidzianych niniejszymi Warunkami korzystania.

3. Masz pisemną zgodę na to by włączyć i używać swoich Depozytów w jakikolwiek sposób, przewidziany Stronami i niniejszymi Warunkami korzystania.

4. Twoje materiały nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.

5. Depozyty nie są nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi,reklamą finansowych piramid, spamem, masowymi dystrybucjami lub innymi formami wymuszenia.

6. Twój materiał nie jest nieprzyzwoity, obsceniczny, brudny, brutalny, obraźliwy lub w inny sposób niepożądany (zgodnie z naszą definicją).

7. Depozyty nie wyśmiewają, poniżają, nie straszą i nie obrażają nikogo.

8. Depozyty nie zachęcają do brutalnego obalenia jakiegokolwiek rządu, nie buntują, nie zachęcają i nie zagrażają fizyczna przemoc nad innym państwem.

9. Nie naruszają żadnych przepisów prawa obowiązujących przepisów lub zasad.

10. Depozyty nie naruszają prawa do prywatności lub wizerunku osób trzecich.

11. Twoje materiały nie zawierają żadnych materiałów, które proszą o podanie danych osobowych u kogoś w wieku do 18 lat lub wykorzystują ludzi w wieku do 18 lat.

12. Depozyty nie naruszają żadnych przepisów dotyczących pornografii dziecięcej, lub w inny sposób nie stanowią zagrożenia dla ochrony zdrowia i dobrobytu nieletnich;

13. Twoje materiały nie zawierają obraźliwych komentarzy, związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, seksualnych preferencji lub niepełnosprawnością.

14. Twoje materiały w inny sposób nie naruszają i nie powołują się na materiały, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

LICENCJA NA WKŁAD

Umieszczając swoje Depozyty na dowolnej części Witryny, użytkownik automatycznie udziela, a także oświadcza i zapewnia, że ma prawo do udzielenia nam nieograniczonych, nieodwołalnych, niewyłącznych, przekazywanych, w całości opłaconych na całym świecie praw i licencji na użytkowanie, używanie, kopiowanie, odtwarzanie, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikacje, transmisje, retransmisje, archiwizacja, przechowywanie, buforowanie, publiczne wykonanie, publiczne wyświetlanie, formatowanie, przelew, przekaz, czas otwarcia migawki (całkowicie lub częściowo) i rozpowszechnianie tych Depozytów (w tym, bez ograniczeń,z  twoim obrazem i głosem) do celów komercyjnych, reklamowych lub innych, a także do przygotowania prac pochodnych lub włączyć je w inne działania takich Depozytów, a także świadczenia i uprawnienia sublicencjonowania powyższego. Używanie i rozpowszechnianie może odbywać się w dowolnych mediów formatach i na wszelkie media-kanały.

Licencja ta będzie miała zastosowanie w każdej formie w technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, i obejmuje użycie swojego imienia, nazwy firmy i nazwy serii, a także jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo i prywatnych i komercyjnych obrazów, które podajesz. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw w swoich Wykładach i gwarantuje, że prawa nie zostały w inny sposób zgłoszone w swoich Lokatach.

Użytkownik zachowuje prawo własności na wszystkie Depozyty i wszelkie prawa własności intelektualnej na swoje materiały. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia lub zapewnienia w swoich Wykładach podane w każdej części Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swój Wkład na Stronie internetowej i bezpośrednio zobowiązuje się zwolnić nas z odpowiedzialności i do powstrzymania się od wszelkich pozwów przeciwko nam w odniesieniu do Wkładu.

Mamy prawo, według naszego własnego uznania i wedle swojego uznania, (1) edytować lub w inny sposób modyfikować Materiały; (2) ponownie sklasyfikować wszelkie Składki, aby umieścić je w bardziej odpowiednich miejscach na Stronie internetowej; i (3) przeglądać lub usuwać wszelkie Składki w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW

Możemy zapewnić Ci obszary na stronie, aby pozostawić recenzje lub oceny. Publikując recenzję, użytkownik musi spełniać następujące kryteria: (1) powinien mieć doświadczenie z osobą / podmiotem podlegającym recenzji; (2) recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów, rasistowskich lub nienawistnych słów; (3) recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurentami, jeśli publikujesz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz publikować fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do publikowania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku wyświetlania recenzji lub usuwania recenzji, nawet jeśli ktoś uzna recenzje za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas promowane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych oddziałów lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przeglądy ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z przeglądu. Publikując recenzję, użytkownik niniejszym udziela nam wieczystego, wyłącznego, ogólnoświatowego, bezpłatnego, W pełni opłacalnego, podlegającego cesji i podlegającego sublicencji prawa i licencji do powielania, modyfikowania, tłumaczenia, przesyłania w dowolny sposób, wyświetlania, wykonywania i/lub rozpowszechniania wszystkich treści związanych z recenzjami.

Zgłoszenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące witryny lub ofert na rynku (“zgłoszenia”) dostarczone przez użytkownika są jawne i stają się naszą wyłączną własnością. Posiadamy wyłączne prawa, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, i jesteśmy uprawnieni do nieograniczonego korzystania i rozpowszechniania tych materiałów w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich osobistych praw do takich zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie zgłoszenia są oryginalne lub masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie odwołania się przeciwko nam w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w Swoich przesłaniach.

STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

Witryna może zawierać (lub użytkownik może być wysyłany za pośrednictwem Witryny lub oferty Marketplace) linki do innych witryn (“witryny stron trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, zdjęcia, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od stron trzecich (“treści stron trzecich”). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich dostępne za pośrednictwem Witryny ani za jakiekolwiek treści osób trzecich zamieszczone na witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub zainstalowane z witryny, w tym za treści, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w witrynach osób trzecich lub treściach osób trzecich. Umieszczanie, linkowanie lub zezwalanie na używanie lub instalowanie jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich l

ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków Użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki Użytkowania, w tym, bez ograniczeń, zgłaszania takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmówić, ograniczyć dostęp, ograniczyć dostępność lub wyłączyć (w zakresie technologicznie wykonalnym) jakikolwiek wkład użytkownika lub jego część.; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć ze strony lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania witryny i ofert na rynku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności: https://fedrs.eu/privacy-notice/. korzystając z witryny lub oferty Giełdy, zgadzasz się przestrzegać naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że strona i oferta Marketplace są hostowane w Polsce. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny lub ofert Giełdy z dowolnego innego regionu świata z przepisami lub innymi wymogami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących w Polsce, to poprzez dalsze korzystanie z witryny przekazuje swoje dane do Polski i wyraźnie wyraża zgodę na ich przekazywanie i przetwarzanie w Polsce.

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał dostępny w witrynie lub za jej pośrednictwem narusza prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, natychmiast poinformuj nas o tym, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej (“powiadomienie”). Kopia Twojego powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowała materiał, o którym mowa w powiadomieniu. Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody w przypadku wprowadzenia w błąd istotnych informacji w powiadomieniu. W związku z tym, jeśli nie masz pewności, że materiały znajdujące się na stronie lub powiązane z nią naruszają Twoje prawa autorskie, powinieneś najpierw skontaktować się z prawnikiem.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsze Warunki Użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO WITRYNY I OFERT GIEŁDY I KORZYSTANIA Z NIEJ (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP), DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE I OFERTACH GIEŁDY LUB USUNĄĆ WSZELKIE OPUBLIKOWANE PRZEZ NIEGO TREŚCI LUB INFORMACJE W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

Jeśli zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie możesz zarejestrować i utworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub wycofywania całości lub części ofert na rynku bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie korzystania z witryny lub ofert na rynku.

Nie możemy zagwarantować, że strona i oferty Marketplace będą dostępne przez cały czas. Możemy doświadczyć sprzętu, oprogramowania lub innych problemów lub konieczności przeprowadzenia konserwacji związanej z witryną, co powoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zmiany, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub w inny sposób modyfikowania witryny lub oferty rynku w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z witryny lub ofert rynku w czasie przestoju lub zaprzestania korzystania z witryny lub ofert rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania witryny lub ofert Giełdy ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, a korzystanie z Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się w UE, a jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę zapewnioną przez obowiązkowe przepisy prawa w Twoim kraju zamieszkania. Fedrs Sp. Z O. O.Z. O. O. użytkownik wyraża zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie, co oznacza, że może wystąpić z roszczeniem w celu obrony swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków Użytkowania w Polsce lub w kraju UE, w którym mieszka.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wiążący Arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków między Stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z arbitrażem i wewnętrznymi zasadami Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią europejskiego centrum arbitrażu z siedzibą w Strasburgu i które obowiązują w momencie złożenia wniosku o arbitraż, a przyjęcie niniejszej klauzuli oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu jest Warszawa, Polska. Językiem postępowania jest język angielski. Obowiązującymi przepisami prawa materialnego jest prawo polskie.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do sporu między stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie będzie łączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do arbitrażu na podstawie pozwów zbiorowych lub do korzystania z procedur pozwów zbiorowych; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do jakiegokolwiek sporu, który ma być wniesiony w domniemanym charakterze reprezentacyjnym w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieautoryzowanego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o nakaz sądowy. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż Jakiegokolwiek Sporu należącego do tej części niniejszego postanowienia, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać jurysdykcji osobistej tego sądu.

Korekty

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do ofert rynku, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na stronie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Zastrzeżenie

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST I W JAKIM JEST DOSTĘPNA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI WITRYN POŁĄCZONYCH Z TĄ WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH., (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY PRZEZ OSOBY TRZECIE I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZESŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, HIPERŁĄCZA LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNEJ UMIESZCZONEJ W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NAJLEPSZYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY, NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NIEKTÓRE PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, uszkodzeniami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami i wydatkami prawnymi, poczynionymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z: (1) wkładu użytkownika; (2) korzystania z witryny; (3) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (4) naruszenia oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania; (4) wszelkich naruszeń; (5) naruszenie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) wszelkie jawne szkodliwe działania wobec innych użytkowników Witryny, z którymi łączyłeś się za pośrednictwem witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, a ty zgadzasz się współpracować, na twój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu odszkodowaniu, po otrzymaniu o tym informacji.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do witryny w celu zarządzania wydajnością witryny, a także dane związane z korzystaniem z witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyła lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych za pośrednictwem witryny. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec ciebie za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych, a Ty niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działania przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie strony, wysyłanie do nas e-maili i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail i na stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja była pisemna. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE OGŁOSZEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu, dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż środki elektroniczne.

Różne

Niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na stronie lub w odniesieniu do strony stanowią całość umowy i porozumienia między tobą a nami. Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki korzystania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W każdej chwili możemy przenieść dowolne lub wszystkie nasze Prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza Naszą rozsądną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, to postanowienie lub część postanowienia uznaje się za oddzielone od niniejszych Warunków Użytkowania i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków Korzystania lub korzystania ze strony nie ma żadnych relacji joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji stworzonych między tobą a nami. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich zabezpieczeń wynikających z elektronicznej formy niniejszych Warunków Użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków Użytkowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozwiązania skargi dotyczącej witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z witryny, prosimy o kontakt pod adresem:

Fedrs Sp. Z O. O.Z. O. O. Poland, Warszawa, Humańska 8, mazowieckie 00-789

Telefon: +48 53 787 53 17

E-mail: shop@fedrs.eu

Niniejsze Warunki korzystania zostały utworzone za pomocą generatora warunków.