Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 7 listopada 2023 roku.

Dziękujemy za dołączenie do naszej społeczności  Fedrs Sp.Z. o. o. (“Spółka”, “my”, “nas” lub “nasz”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w zakresie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@fedrs.eu.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://fedrs.eu i korzystasz z naszych usług, załóż konto osobiste, powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej polityce prywatności opisujemy naszą Politykę prywatności. Staramy się wyjaśnić Państwu w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie prawa przysługują Państwu w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcicie trochę czasu, aby przeczytać ten tekst uważnie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności są jakieś warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych Witryn i naszych usług.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej (takich jak https://fedrs.eu)i / lub wszelkich powiązanych usług, takich jak sprzedaż, marketing lub wydarzenia (w niniejszej polityce prywatności określamy je zbiorczo jako “witryny”).

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę Prywatności, ponieważ pomoże Ci ona podejmować świadome decyzje dotyczące udostępniania nam Twoich danych osobowych.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KOMUKOLWIEK?

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

8. CZY GROMADZIMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

10. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK

11. CZY AKTUALIZUJEMY TE ZASADY?

12. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEJ POLITYKI?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, hasła do naszej strony i dane bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące płatności.

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto osobiste naszych produktach i usługach, uczestnicząc w działaniach na stronach (takich jak zamieszczanie wiadomości na naszych forach internetowych lub udział w konkursach) lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji z nami i witrynami, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować::

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe.

Poświadczenia. Zbieramy hasła, podpowiedzi do haseł i podobne informacje zabezpieczające używane do uwierzytelniania i dostępu do Konto osobiste.

Dane Dotyczące Płatności. Gromadzimy dane niezbędne do przetworzenia płatności w przypadku dokonywania zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod zabezpieczający związany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez nasz procesor płatności i powinieneś zapoznać się z jego Polityką Prywatności i skontaktować się bezpośrednio z procesorem płatności, aby odpowiedzieć na twoje ewentualne pytania.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne oraz musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach w takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: niektóre informacje – takie jak adres IP i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia-są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszych stron.

Automatycznie zbieramy pewne informacje podczas odwiedzania, korzystania lub poruszania się po witrynach. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, Nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Witryn i inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych witryn oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowania.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą Plików cookie i podobnych technologii.

Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie: możemy zbierać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych.

Możemy uzyskać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, a także od innych stron trzecich. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł obejmują: informacje z profilu w mediach społecznościowych; leady marketingowe i wyniki wyszukiwania oraz linki, w tym PŁATNE OFERTY (takie jak linki sponsorowane).

2. DLACZEGO I JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i / lub TWOJEJ zgody.

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych Witryn do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe (“cele biznesowe”), w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą (“umowa”), za twoją zgodą (“zgoda”) i/lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych (“powody prawne”). Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których polegamy, obok każdego z wymienionych poniżej celów.

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy:

W celu ułatwienia procesu tworzenia konta i logowania.Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem strony trzeciej *(takim jak Twoje konto Google lub Facebook), wykorzystujemy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania.

Wysyłanie wiadomości marketingowych i promocyjnych. My i / lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Możesz zrezygnować z naszych e-maili marketingowych w dowolnym momencie (zobacz “jakie są Twoje prawa do prywatności” poniżej).

Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i / lub informacji o zmianach naszych Warunków i zasad.

Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonanymi za pośrednictwem witryn.

Aby opublikować referencje. Na naszych stronach publikujemy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem opinii uzyskamy Twoją zgodę na użycie Twojego imienia i nazwiska oraz opinii. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoją opinię, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@fedrs.eu pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, lokalizację i dane kontaktowe.

Dostarczenie ukierunkowanych reklam do ciebie. Możemy wykorzystywać Twoje informacje do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do pomiaru ich skuteczności.

Organizowanie losowań Nagród i konkursów. Możemy wykorzystywać Twoje dane do zarządzania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się wziąć udział w konkursach.

Prośba O Opinię. Możemy wykorzystać Twoje informacje do zażądania opinii i skontaktowania się z Tobą w sprawie korzystania z naszych stron.

Aby chronić nasze witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasze witryny były bezpieczne (na przykład w celu monitorowania oszustw i zapobiegania im).

Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać Twoje informacje w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.

Aby wyegzekwować nasze warunki i zasady.

Reagowanie na żądania prawne i zapobieganie szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, możemy potrzebować wglądu do przechowywanych danych, aby określić, jak odpowiedzieć.

Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszych witryn, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KOMUKOLWIEK?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko za twoją zgodą, aby przestrzegać przepisów prawa, chronić Twoje prawa lub wiązać się z zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane na podstawie następujących podstaw prawnych:

Zgoda: możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

Uzasadnione interesy: możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Wykonanie Umowy: w przypadku, gdy zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

Obowiązki prawne: możemy ujawnić Twoje dane, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, żądaniami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe(w tym w odpowiedzi na organy publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

Istotne interesy: możemy ujawnić Twoje dane, gdy uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w odniesieniu do potencjalnych naruszeń naszych zasad, podejrzenia oszustwa, sytuacji wiążących się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnych działań lub jako dowód w sporach sądowych, w których jesteśmy zaangażowani.

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko następującym stronom trzecim.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane tylko następującym stronom trzecim. Skategoryzowaliśmy każdą ze stron, abyś mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją odwołać, skontaktuj się z nami.

Reklama, Marketing Bezpośredni i Generowanie Potencjalnych Klientów

Google AdSense, yandex, Meta

Komunikacja i Rozmowy z Użytkownikami

instagram, facebook, telegram i whatsapp, trustpilot

Optymalizacja Zawartości

Google Site Search i osadzone wideo na YouTube

Faktury i Rozliczenia

4pay, Paypal, Paybypago, forumpay, Fakturownie

Platformy Remarketingowe

Facebook Remarketing i Google Ads Remarketing

Dzielenie się treściami w mediach społecznościowych i reklama Reklama

Meta i wtyczki społecznościowe Google+ Hosting Strony

Internetowej

digitalocean.com

Testowanie Strony Internetowej

Google Website Optimizer

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy korzystać z plików cookie i innych technologii śledzenia w celu gromadzenia i przechowywania informacji użytkownika.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub przechowywać je. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i w jaki sposób można odrzucić niektóre pliki cookie, są określone w naszej Polityce Plików Cookie.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak prawo podatkowe, lub inne wymogi prawne). Żadne z założeń tej polityki nie będzie wymagać przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż 2 lata.

Jeśli nie mamy trwającej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie nie będzie możliwe.

7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

W skrócie: naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych za pomocą systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam internet jest w 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do i z naszych stron odbywa się na twoje własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskać dostęp do Usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. CZY GROMADZIMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

Krótko mówiąc: nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy swoje towary dzieciom poniżej 18 roku życia. Korzystając z witryn, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat (lub co najmniej 21, jeśli mieszkasz w USA) lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej nieletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z witryn przez taką nieletnią osobę zależną. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat zostały zebrane, dezaktywujemy Konto i podejmiemy uzasadnione środki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@fedrs.eu.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: w niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, użytkownik ma prawa, które pozwalają na większy dostęp do jego danych osobowych i kontrolę nad nimi. Jeśli zarejestrowałeś się na konto osobiste, możesz w dowolnym momencie je przejrzeć, zmienić lub zakończyć.

W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) użytkownik ma określone prawa na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych użytkownika, (II) do żądania sprostowania lub usunięcia; (III) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika; oraz (IV) w stosownych przypadkach do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Pliki cookie i podobne technologie: większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć Pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych witryn. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców na naszych stronach, odwiedź http://www.aboutads.info/choices/.

Aby zakończyć konto osobiste, musisz wysłać nam prośbę na adres privacy@fedrs.eu.

10. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK

Większość przeglądarek internetowych i niektórych mobilnych systemów operacyjnych i aplikacji mobilnych zawiera funkcję do-not-track (“dnt”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących przeglądania online. Nie sfinalizowano jednolitego standardu technologii rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały DNT przeglądarki lub inne mechanizmy, które automatycznie komunikują twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej Polityki Prywatności.

11. CZY AKTUALIZUJEMY TE ZASADY?

W skrócie: tak, zaktualizujemy tę politykę w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie wskazana przez zaktualizowaną” poprawioną ” datę, a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić Cię, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

12. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEJ POLITYKI?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres shop@fedrs.eu lub pocztą na:

Fedrs Sp. z o. o. Z. O. O.

Humańska 8, 00-789 Warszawa, Polska

Warszawa, mazowieckie 00-789

Wersje wcześniejsze naszej Polityki Prywatności

23 Marca 2023 roku.