Zastrzeżenie

ZASTRZEŻENIE STRONY INTERNETOWEJ

Informacje dostarczone przez Fedrs Sp. z o. o.Z. O. O. (“my”,” nas “lub” nasz”) na https://fedrs.eu / (“witryna”) służy wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Wszystkie informacje na stronie są dostarczane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji na stronie. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA INFORMACJACH ZAWARTYCH NA STRONIE. KORZYSTANIE Z WITRYNY I POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH NA STRONIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Witryna może zawierać linki  (lub użytkownik może być wysyłany za pośrednictwem witryny) do innych stron internetowych lub treści należących do lub pochodzących od osób trzecich lub linki do stron internetowych i funkcji w banerach lub innych reklamach. Takie Linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH POŁĄCZONE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB FUNKCJI POŁĄCZONYCH W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. NIE JESTEŚMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Witryna nie może i nie zawiera porad e-commerce. Informacje o handlu elektronicznym są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i edukacyjnych i nie zastępują profesjonalnych porad. W związku z tym, przed podjęciem jakichkolwiek działań opartych na takich informacjach, zachęcamy do konsultacji z odpowiednimi specjalistami. Nie udzielamy żadnych porad w zakresie e-commerce. KORZYSTANIE LUB POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

OŚWIADCZENIE O REFERENCJACH

Witryna może zawierać referencje użytkowników naszych produktów i / lub usług. Te referencje odzwierciedlają prawdziwe doświadczenia i opinie takich użytkowników. Jednak doświadczenia są osobiste dla tych konkretnych użytkowników i niekoniecznie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i / lub usług. Nie twierdzimy i nie powinieneś zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. INDYWIDUALNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

Opinie na stronie są przesyłane w różnych formach, takich jak tekst, dźwięk i / lub wideo, i są przez nas sprawdzane przed opublikowaniem. Pojawiają się one w witrynie w sposób podany przez użytkowników, z wyjątkiem korekty błędów gramatycznych. Niektóre referencje mogły zostać skrócone ze względu na zwięzłość, gdy pełne referencje zawierały obce informacje nieistotne dla ogółu społeczeństwa.

Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do indywidualnego użytkownika i nie odzwierciedlają naszych poglądów i opinii. Nie jesteśmy powiązani z użytkownikami, którzy dostarczają referencje, a użytkownicy nie są wynagradzane  lub w inny sposób rekompensowane za ich referencje.

Opinie na stronie nie są przeznaczone, ani nie powinny być interpretowane jako twierdzenia, że nasze produkty i / lub usługi mogą być używane do diagnozowania, leczenia, łagodzenia, zapobiegania lub w inny sposób wykorzystywane w przypadku jakiejkolwiek choroby. Żadne referencje nie zostały klinicznie udowodnione lub oceniane.

To zastrzeżenie zostało utworzone przy użyciu generatora zastrzeżeń.