Zřeknutí se odpovědnosti

Poslední aktualizace 4. června 2020

ZŘEKNUTÍ SE WEBOVÉ STRÁNKY

Informace poskytované společností Fedrs Sp.Z.o.o. („My“, „nás“ nebo „náš“) na https://fedrs.eu/ (dále jen „web“) slouží pouze pro obecné informační účely. Veškeré informace na webu jsou poskytovány v dobré víře, nicméně neposkytujeme žádné záruky ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, týkající se přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací na webu. ZA ŽÁDNÉ OKOLNOSTI NEMÁME VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO ZPŮSOBILOSTI KVŮLI JAKÉKOLI INFORMACI POSKYTOVANÉ NA STRÁNCE. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A VAŠE DŮVĚRA V JAKOUKOLI INFORMACI NA STRÁNCE JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

Zřeknutí se odpovědnosti za externí odkazy

Web může obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím webu zasílány) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a funkce v bannerech nebo jiné reklamě. Takové externí odkazy námi nezjišťujeme, nesledujeme ani nekontrolujeme přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost ani úplnost. NEZARUČUJEME, NESCHVALUJEME, NEZARUČUJEME NEBO NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST ZA JAKÉKOLI INFORMACE NABÍZENÉ WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN PŘIPOJENÝMI NA STRÁNKU NEBO JAKÝKOLI WEB NEBO FUNKCI PŘIPOJENÉ V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉM REKLAMĚ. NEBUDEME PARTNEREM ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÝ ZA MONITOROVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI TŘETÍCH STRAN VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB.

ODMÍTNUTÍ PROFESIONALITY

Web nemůže a neobsahuje rady týkající se elektronického obchodování. Informace o elektronickém obchodu jsou poskytovány pouze pro obecné informační a vzdělávací účely a nenahrazují odborné rady. Před provedením jakýchkoli akcí založených na těchto informacích vám proto doporučujeme poradit se s příslušnými odborníky. Neposkytujeme žádné rady ohledně elektronického obchodu. POUŽÍVÁNÍ NEBO DŮVĚRA V JAKOUKOLI INFORMACI OBSAŽENOU NA TÉTO STRÁNCE JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

Zřeknutí se odpovědnosti

Web může obsahovat doporučení uživatelů našich produktů a / nebo služeb. Tato doporučení odrážejí skutečné zkušenosti a názory těchto uživatelů. Zkušenosti jsou však osobní pro konkrétní uživatele a nemusí nutně odpovídat všem uživatelům našich produktů a / nebo služeb. Netvrdíme a neměli byste předpokládat, že všichni uživatelé budou mít stejné zkušenosti. VAŠE JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY SE MOHOU LIŠIT.

Hodnocení na webu jsou předkládány v různých formách, jako je text, zvuk nebo video, a před zveřejněním jsou zkontrolovány námi. Objevují se na webu doslovně, jak je uvádí uživatelé, s výjimkou opravy gramatických nebo překlepových chyb. Některá doporučení mohla být z důvodu stručnosti zkrácena, pokud celé hodnocení obsahovalo cizí informace, které nejsou pro širokou veřejnost relevantní.

Pohledy a názory obsažené v hodnoceních patří výhradně jednotlivým uživatelům a neodráží naše pohledy a názory. Nejsme spojeni s uživateli, kteří poskytují hodnocení, a uživatelé nejsou za jejich hodnocení placeni ani jinak kompenzováni.

Svědectví na webu nejsou zamýšlena a neměla by být vykládána jako tvrzení, že naše produkty a / nebo služby mohou být použity k diagnostice, léčbě, zmírnění, vyléčení, prevenci nebo k jinému použití pro jakoukoli nemoc nebo zdravotní stav. Nebyly klinicky prokázány ani hodnoceny žádné reference.

Toto zřeknutí se odpovědnosti bylo vytvořeno pomocí Termly’s Disclaimer Generator.