OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Poslední aktualizace 7. listopadu 2023

Děkujeme vám, že jste se rozhodli být součástí naší komunity ve společnosti Fedrs Sp.Z.o.o. (“společnost”, “my”, “nás” nebo “naše”). Zavazujeme se chránit vaše osobní informace a vaše právo na soukromí. Pokud máte nějaké otázky nebo obavy ohledně naší politiky nebo naší praxe týkající se vašich osobních informací, kontaktujte nás na adrese privacy@fedrs.eu.

Když navštívíte naše webové stránky https://fedrs.eu a využijete naše služby nebo vytvoříte osobní účet, důvěřujete nám se svými osobními informacemi. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů popisujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Snažíme se vám co nejjasnějším způsobem vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva k nim máte. Doufáme, že si nějakou dobu přečtete, protože je to důležité. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím používat naše Weby a naše služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek (například https://fedrs.eu) a / nebo jakékoli související služby, prodej, marketing nebo události (v těchto zásadách ochrany osobních údajů je dále společně označujeme jako „Weby“ ).

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s námi.

OBSAH

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?

4. KDO BUDE VAŠE INFORMACE SDÍLENO?

5. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?

6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

7. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE BEZPEČNÉ?

8. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ?

10. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESLEDOVÁNÍ

11. DĚLÁME AKTUALIZACE TÉTO POLITIKY?

12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT O TÉTO POLITICE?

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například jméno, adresu, kontaktní informace, hesla a bezpečnostní údaje a platební údaje.

Shromažďujeme osobní informace, které nám dobrovolně poskytnete, když projevíte zájem získat informace o nás nebo o našich produktech a službách, nebo když se zaregistrujete nebo přihlásíte do svého osobního účtu, nebo když se účastníte aktivit na stránce (jako je zveřejňování zpráv ve našich online fórech nebo účast v soutěžích nebo giveawaye) nebo nás jinak kontaktujete.Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při vyjádření zájmu o získání informací o nás nebo o našich produktech a službách, při účasti na činnostech na Stránkách (například zveřejňování zpráv na našich online fórech nebo při přihlašování do soutěží, soutěží nebo dárků) nebo jinak nás kontaktujete.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a Weby, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje.

Pověření. Shromažďujeme hesla, nápovědy k heslům a podobné informace o zabezpečení, které slouží k ověření a přístupu k osobnímu účtu.

Údaje o platbě. Shromažďujeme údaje nezbytné ke zpracování vaší platby, pokud nakupujete, například číslo vašeho platebního nástroje (například číslo kreditní karty) a bezpečnostní kód spojený s vaším platebním nástrojem. Veškeré údaje o platbě ukládá náš zpracovatel plateb. Měli byste zkontrolovat jeho zásady ochrany osobních údajů a kontaktovat přímo zpracovatele plateb, abyste mohli odpovědět na vaše dotazy.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a vy nás musíte informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Informace automaticky shromažďované

Stručně řečeno: Některé informace — například IP adresa nebo charakteristiky prohlížeče a zařízení — se shromažďují automaticky při návštěvě našich Webů.

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštěvujete, používáte nebo procházíte weby. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (například vaše jméno nebo kontaktní informace), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a použití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové předvolby, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění, informace o tom, jak a kdy používáte naše Weby, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu našich webů a pro naše interní analytické a reportovací účely.

Stejně jako mnoho podniků také shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace získané z jiných zdrojů

Stručně řečeno: Můžeme shromažďovat omezená data z veřejných databází, marketingových partnerů a dalších externích zdrojů.

Můžeme o vás získat informace z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společné marketingové partnery a také od jiných třetích stran. Mezi příklady informací, které dostáváme z jiných zdrojů, patří: informace o profilu sociálních médií; marketingové potenciální zákazníky a výsledky vyhledávání a odkazy, včetně placených záznamů (například sponzorovaných odkazů).

2. PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a / nebo váš souhlas.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webů používáme pro různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů („Obchodní účely“), abychom s vámi mohli uzavřít nebo plnit smlouvu („Smluvní“), s vaším souhlasem („Souhlas“), a / nebo za dodržení našich zákonných povinností („Právní důvody“). U každého níže uvedeného účelu označujeme konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme.

Informace, které shromažďujeme nebo přijímáme, používáme:

 • Pro usnadnění vytvoření účtu a procesu přihlášení. Pokud se rozhodnete propojit svůj účet s námi s účtem třetí strany * (například s vaším účtem Google nebo Facebook), použijeme informace, které jste nám umožnili shromažďovat od těchto třetích stran, abychom usnadnili vytvoření účtu a přihlašovací proces.
 • Abychom vám zasílali marketingovou a propagační komunikaci. My a / nebo naši marketingoví partneři třetích stran můžeme použít osobní údaje, které nám zasíláte, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz níže „CO JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ“).
 • Za účelem zaslání administrativních informací. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací o produktech, službách a nových funkcích nebo o změnách našich podmínek a zásad.
 • Vyplňujte a spravujte své objednávky. Vaše údaje můžeme použít k plnění a správě vašich objednávek, plateb, vrácení zboží a výměn provedených prostřednictvím Webů.
 • Chcete-li zveřejnit hodnocení. Zveřejňujeme našich webových stránkách reference, které mohou obsahovat osobní informace. Před zveřejněním reference získáme váš souhlas k použití vašeho jména a reference. Pokud si přejete aktualizovat nebo smazat svou referenci, kontaktujte nás na adrese privacy@fedrs.eu a uveďte své jméno, umístění reference a kontaktní informace.
 • Poskytování cílené reklamy. Vaše údaje můžeme použít k vývoji a zobrazování obsahu a reklamy (a spolupracujeme s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a / nebo umístění a k měření jejich účinnosti. Další informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie.
 • Správa losování o ceny a soutěže. Vaše údaje můžeme použít ke správě losování cen a soutěží, když se rozhodnete zúčastnit se soutěží.
 • Vyžádejte si zpětnou vazbu. Vaše údaje můžeme použít k vyžádání zpětné vazby a k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho používání našich stránek.
 • Chránit naše Weby. Vaše údaje můžeme použít jako součást našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich stránek (například pro monitorování a prevenci podvodů).
 • Povolení komunikace mezi uživateli. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom umožnili komunikaci mezi uživateli se souhlasem každého uživatele.
 • Prosazovat naše podmínky a zásady.
 • Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám. Pokud obdržíme předvolání nebo jiný zákonný požadavek, možná budeme muset zkontrolovat údaje, které máme, abychom zjistili, jak reagovat.
 • Pro jiné obchodní účely. Vaše údaje můžeme použít k jiným obchodním účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, stanovení účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocení a vylepšení našich webů, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?

Stručně řečeno: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, dodržováním zákonů, ochranou vašich práv nebo plněním obchodních povinností.

Můžeme zpracovávat nebo sdílet údaje na základě následujícího právního základu:

 • Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud jste nám udělili konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel.
 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů.
 • Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy.
 • Právní povinnosti: Vaše údaje můžeme zveřejnit tam, kde je to ze zákona požadováno, abychom vyhověli platným zákonům, vládním žádostem, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu procesu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání k soudu (včetně reakce na veřejné orgány za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).
 • Zásadní zájmy: Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud se domníváme, že je nezbytné vyšetřit, předcházet nebo podniknout kroky týkající se možného porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných činností, nebo jako důkaz v spory, kterých se účastníme.

Přesněji řečeno, možná budeme muset zpracovat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

 • Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s prodejci třetích stran, poskytovateli služeb, dodavateli nebo agenty, kteří pro nás nebo naším jménem poskytují služby a k tomu, aby to fungovalo, vyžadujeme přístup k těmto informacím. Mezi příklady patří: zpracování plateb, analýza dat, doručování e-mailů, hostingové služby, zákaznický servis a marketingové úsilí. Můžeme povolit vybraným třetím stranám, aby na Webech používaly technologii sledování, která jim umožní shromažďovat údaje o tom, jak s weby v průběhu času interagujete. Tyto informace lze mimo jiné použít k analýze a sledování dat, určení popularity určitého obsahu a lepšímu pochopení online aktivity. Pokud to není v těchto zásadách popsáno, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme s vašimi informacemi žádné třetí strany pro jejich propagační účely.
 • Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakýmkoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání jiné společnosti nebo během jednání o ní.
 • Ostatní uživatelé. Když sdílíte osobní údaje (například zveřejňováním komentářů, příspěvků nebo jiného obsahu na Weby) nebo jinak interagujete s veřejnými oblastmi Webu, mohou si tyto osobní údaje prohlížet všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo Weby na neurčito. . Podobně si ostatní uživatelé budou moci prohlédnout popisy vaší aktivity, komunikovat s vámi v rámci našich webů a zobrazit váš profil.

4. KDO BUDE VAŠE INFORMACE SDÍLENO?

Stručně řečeno: Sdílíme informace pouze s následujícími třetími stranami.

Vaše informace sdílíme a zveřejňujeme pouze s následujícími třetími stranami. Každou stranu jsme kategorizovali, abyste mohli snadno pochopit účel našich postupů shromažďování a zpracování údajů. Pokud jsme vaše údaje zpracovali na základě vašeho souhlasu a chcete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás.

 • Reklama, přímý marketing a generování zájemců
 • Google AdSense, Yandex, Meta
 • Komunikace a chat s uživateli
 • Instagram, Facebook, Telegram a WhatsApp, Trustpilot
 • Optimalizace obsahu
 • Google Site Search a vkládání videí z YouTube
 • Fakturace a účtování
 • 4pay, PayPal, Paybypago, Forumpay, Fakturownie
 • Platformy pro retargeting
 • Facebook Remarketing a Google Ads Remarketing
 • Sdílení a reklama na sociálních médiích
 • Meta reklama a sociální pluginy Google+
 • Hosting webových stránek
 • DigitalOcean.com
 • Testování webových stránek
 • Google Website Optimizer

5. POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?

Stručně řečeno: Můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie ke shromažďování a ukládání vašich informací.

K přístupu nebo ukládání informací můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie.

6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Budeme uchovávat vaše osobní informace pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro účely stanovené v této zásadě ochrany osobních údajů, pokud nezakazuje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání podle zákona (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel uvedený v této politice nebude vyžadovat uchování vašich osobních informací déle než 2 roky.

Pokud nebudeme mít legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je smažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně je uložíme. vaše osobní údaje a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich smazání.

7. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE BEZPEČNÉ?

Stručně řečeno: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit bezpečnost veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Pamatujte však také, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je stoprocentně bezpečný. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů na naše weby a z nich je na vaše vlastní riziko. Ke službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

8. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí do 18 let ani s nimi neuvádíme na trh.

My nevědomě nevyžadujeme data od dětí mladších 18 let ani je neoslovujeme na trhu. Používáním našich stránek potvrzujete, že vám je alespoň 18 let (nebo alespoň 21, pokud se nacházíte v USA) nebo že jste rodičem nebo zákonným zástupcem takového nezletilého a souhlasíte s tím, že takový nezletilý závislý může používat naše stránky. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a přijmeme rozumná opatření k co nejrychlejšímu vymazání těchto údajů z našich záznamů. Pokud máte informace o tom, že jsme shromáždili údaje od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese privacy@fedrs.eu.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: V některých regionech, například v Evropském hospodářském prostoru, máte práva, která vám umožňují lepší přístup a kontrolu nad vašimi osobními údaji. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit. Pokud jste se zaregistrovali na osobní účet, můžete jej kdykoli zkontrolovat, změnit nebo zrušit.

V některých regionech (například v Evropském hospodářském prostoru) máte podle příslušných zákonů o ochraně údajů určitá práva. Mezi ně může patřit právo (i) požadovat přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požadovat opravu nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K podání takové žádosti použijte níže uvedené kontaktní údaje. Budeme zvažovat a jednat na základě jakékoli žádosti v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme však, že to neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a myslíte si, že zpracováváme vaše osobní údaje protiprávně, máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete si obvykle nastavit, aby váš prohlížeč odstranil soubory cookie a soubory cookie odmítl. Pokud se rozhodnete odstranit soubory cookie nebo soubory cookie odmítnout, mohlo by to ovlivnit určité funkce nebo služby našich stránek. Chcete-li se odhlásit od inzerce založené na zájmech inzerentů na našich Webech, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

Pro zrušení svého osobního účtu je třeba zaslat nám žádost na adresu privacy@fedrs.eu.

10. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESLEDOVÁNÍ

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci Do-Not-Track („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, aby signalizovalo vaše preference soukromí, aby nebyly sledovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách online procházení. Nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Z tohoto důvodu momentálně nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, která nebude online sledována. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

11. DĚLÁME AKTUALIZACE TÉTO POLITIKY?

Stručně řečeno: Ano, tyto zásady podle potřeby aktualizujeme, abychom dodržovali příslušné zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným „revidovaným“ datem a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude přístupná. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeme podstatné změny, můžeme vás o tom informovat buď nápadným zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů často prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT O TÉTO POLITICE?

Pokud máte dotazy nebo připomínky k těmto zásadám, můžete nám poslat e-mail na adresu shop@fedrs.eu nebo poštou na adresu:

Fedrs Sp.Z.o.o.

Humańska 8, 00-789 Varšava, Polsko

Warszawa, mazowieckie 00-789

Polsko

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů společnosti Termly.

Předchozí verze naší zásady ochrany osobních údajů

23. března 2023